Tlf.: 45 86 00 01
Vi taler Dansk We speak English Wir sprechen Deutsch Biz Türkçe konuşmayı

Inkasso

Ved inkasso forstås inddrivelse af en fordring eller en ydelse for en anden. Fra 2005 er der sket en udvidelse af retsplejelovens regler om tvangsfuldbyrdelse, hvorved en fordringshaver eller kreditor gennem fogedretten kan lade et betalingspåkrav på højst 50.000,00 kr. forkynde for skyldneren eller debitor gennem fogedretten, med henblik på at dette kan danne grundlag for tvangsfuldbyrdelse. Forudsætningen for denne forenklede inkassoprocedure er dog, at skyldneren ikke gør indsigelser mod kravet eller vil gøre modkrav gældende overfor fordringshaveren. 

Ellers er reglen, at fordringshaveren skal have et fundament i form af en dom, forlig, pantebrev eller andet utvetydigt grundlag, hvorpå kravet kan støttes jævnfør retsplejelovens § 478, for at gennemføre en fogedforretning med henblik på at gøre udlæg til sikring eller bortsalg af aktiver, hvorved fordringshaverens eller kreditors krav dækkes ind. 

Til gennemførelse af inkasso overfor en debitor er der visse procedureregler der skal overholdes jævnfør inkassolovgivningen. Blandt andet skal der være fremsendt rykker og påkravsskrivelser til skyldneren med angivelse af frist for betaling, forinden inkassoprocedure kan indledes. Ved forenklet inkasso procedere skal der anvendes særskilt blanket.

Følgende tekst kan eksempelvis bruges som rykkerbrev ved manglende betaling af faktura: 
 

Vedr.:  Deres gæld til undertegnede

Ved en gennemgang af mit bogholderi er jeg blevet opmærksom på, at jeg ikke har modtaget betaling for faktura....

Fakturabeløb
Rykkergebyr  100,00 kr.
I alt 

Det skyldige beløb imødeses indbetalt til min bankkonto senest 10 hverdage fra dato. 

Netto rente  % pr. påbegyndt måned/år forbeholdes, tilligemed yderligere rentekrav.

                                                                 Med venlig hilsen                  


Er du skyldner, men mener at kravet der er rejst mod dig er forældet eller uberettiget; eller er du kreditor der ønsker en fordring inddrevet, kan ABadvokater hjælpe dig.

 
 

AB advokater ApS er medlem af:

AB advokater ApS

Birkerød Kongevej 98A
3460 Birkerød

Tlf.: +45 45 86 00 01
info@abadvokater.dk

CVR nr.: 28504837