Tlf.: 45 86 00 01
Vi taler Dansk We speak English Wir sprechen Deutsch Biz Türkçe konuşmayı

Selskabsret

Aktieselskab – A/S. Et erhvervsdrivende selskab hvori ingen af deltagerne (aktionærerne) hæfter direkte eller indirekte med hele deres formue for selskabets forpligtelser, men hvor samtlige deltagere hæfter solidarisk med deres indskud i selskabet, det vil sige aktiekapitalen, der skal være på mindst 125.000,00 kr. Minimums aktiekapitalen skal hele tiden være intakt og tilstede.

Anpartsselskab – ApS. Et erhvervsdrivende selskab hvori ingen af deltagerne (anpartshaverne) hæfter direkte eller med hele deres formue for selskabets forpligtelser, men hvor samtlige deltagere hæfter solidarisk med deres indskud i selskabet, det vil sige anpartskapitalen, der skal være på mindst 50.000,00 kr. 

Et iværksætterselskab (IVS) kan stiftes for mellem 1 kr.  49.999 kr. i startkapital. Selskabet skal dog i stedet spare 25 % af det årlige overskud op indtil selskabskapitalen og en særlig reserve udgør 50.000 kr. IVS'er er også omfattet af selskabsloven. Derefter kan iværksætterselskabet, hvis anpartshaverne ønsker det, omregistreres til et anpartsselskab (ApS).

Fordelen ved IVS frem for andre selskabsformer (fx ApS og A/S) er det lille krav om selskabskapital, mod at selskabet sparer op af overskuddet. I modsætning til mulighederne i andre selskaber, kan betalingen for selskabskapitalen (anparterne) i et IVS kun være kontanter.  

I modsætning til enkeltmandsvirksomheder, hvor ejeren hæfter ubegrænset for enkeltmandsvirksomhedens forpligtelser, hæfter ejere i iværksætterselskaber, i ApS eller A/S kun med deres betaling for anparterne/aktierne. Hæftelsen for iværksætterselskabers forpligtelser er med andre ord begrænset til selskabets formue. Til gengæld skal iværksætterselskaber, ApS og A/S udarbejde årsrapporter efter årsregnskabsloven, og årsrapporten skal indberettes digitalt til Erhvervsstyrelsen, hvilket ikke er tilfældet for enkeltmandsvirksomheder. 

Hvad skal registreres?

Når et selskab skal registreres skal følgende oplysninger bruges:

  • navn og eventuelle binavne på selskabet. ”Iværksætterselskab” eller "IVS", ApS eller A/S skal fremgå af navn og binavne alt afhængig af hvilken selskabsform der er valgt. Du kan gratis tage op til 5 binavne, som fx kan benyttes til at placere selskabet geografisk eller til at brande selskabet til en bestemt målgruppe.  Fx Virksomhedsnavn: Virksomhed IVS/ApS/AS. Binavn: Virksomhed København IVS/ApS/AS.
  • selskabets adresse og øvrige kontaktoplysninger samt navne på stiftere, direktører, bestyrelsesmedlemmer eller tilsynsrådsmedlemmer og eventuel revisor. Hvis personerne har CPR-nummer eller CVR-nummer, skal disse oplyses. dato for stiftelse, som skal være identisk med datoen på stiftelsesdokumentet.
  • dato for stiftelse, som skal være identisk med datoen på stiftelsesdokumentet.
  • selskabets formål.
  • selskabets tegningsregel, som beskriver hvem i ledelsen, der har ret til at skrive under på selskabets vegne og dermed kan indgå forpligtende aftaler for selskabet i situationer, der ligger udenfor selskabets daglige drift.
  • selskabets kapital - dvs. den indskudte kapital samt kursen. regnskabsår samt navn på revisor, med mindre selskabet har fravalgt revision af årsrapporter.
 
AB advokater kan stifte selskaber fra dag til dag online hos Erhvervsstyrelsen via CVR registeret. Dette giver en sikkerhed for dig og selskabet ved, at selskabet ikke behøver at indgå aftaler m.v. ”under stiftelse”. Vi skal udover ovenstående oplysninger også bruge kopi af sygesikringskort og enten pas eller kørekort på involverede personer. Det er vi forpligtet til ifølge lovgivning  om hvidvask af penge.

Vores pris for stiftelse af selskab starter ved kr. 5000,00 plus moms, der inkluderer rådgivning ved opstart af virksomhed, med standardvedtægter og stiftelsesdokument.

 Vi udarbejder efter aftale, alle selskabsretlige dokumenter, aktionær- og anpartshaveroverens-komster, direktørkontrakter, eksterne kontrakter m.v.

Du skal bare indbetale selskabskapitalen samt stiftelsesomkostninger til vores klientkonto, give oplysninger om navn, branche, formål mv., så klarer vi resten.

I AB advokater ser vi os selv ikke alene som rådgivere, men også som sparringspartnere, altid med det sigte at bringe værdiforøgelse til klienten.

 
 

AB advokater ApS er medlem af:

AB advokater ApS

Birkerød Kongevej 98A
3460 Birkerød

Tlf.: +45 45 86 00 01
info@abadvokater.dk

CVR nr.: 28504837