Tlf.: 45 86 00 01
Vi taler Dansk We speak English Wir sprechen Deutsch Biz Türkçe konuşmayı

Hvem er vi?

AB Advokater ApS er beliggende Birkerød Kongevej 98 A, 3460 Birkerød.

Vi kan kontaktes på telefonnummer + 45 45860001 og på e-mailadressen gp@advokater.dk

Vores CVR-nummer er: 28504837.

AB Advokater ApS er organiseret som anpartsselskab.

AB Advokater ApS har klientbankkonti i Vendsyssel Sparekasse og Danske Bank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Advokaterne hos AB Advokater ApS er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. AB advokater er også medlem af Danske Advokater, Danske Familieadvokater, Retspolitisk Forening m. fl.

Alle advokater hos AB Advokater ApS er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af AB Advokater ApS, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

AB Advokater ApS anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokaterne hos AB Advokater ApS er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dkTelefon 33 96 97 98,  Åbningstider: mandag til torsdag kl. 9-16 / Fredag kl. 9-15

 

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af AB Advokater ApS og/eller utilfredshed med en vore advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.Telefon 33 96 97 98, Telefontid: Mandag til fredag kl. 9.30-12.30, mail klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

Vi spænder vidt i retsområder, fra børnesager over ægtepagter og testamenter til virksomhedsoverdragelse, ansættelsesret og selskabsrådgivning.

Vi yder rådgivning til klienter fra hele Danmark og har fokus på effektivisering og direkte kontakt med vores klienter. Kontoret er fysisk placeret centralt i Birkerød og med gode muligheder for parkering og nemt at komme til med offentlige transportmidler.
 

  


 
 

AB advokater ApS er medlem af:

AB advokater ApS

Birkerød Kongevej 98A
3460 Birkerød

Tlf.: +45 45 86 00 01
info@abadvokater.dk

CVR nr.: 28504837