Tlf.: 45 86 00 01
Vi taler Dansk We speak English Wir sprechen Deutsch Biz Türkçe konuşmayı

Links

For at gøre listen mere overskuelig, kan du vælge kategori i kassen "Kategorier".

ABCsiden.dk Kontrakter og Jura

Rediger
Her er links til gratis kontrakter, kriminalnyheder, links til oplysning og retshjælp. Du kan søge efter virksomheder og advokater.

Advokatnævnet

Rediger
Nævnet behandler klager over advokaters salærer og adfærd.

I salærsager vurderes i henhold til retsplejelovens § 126, stk. 2, om salæret er rimeligt. Advokatnævnet kan godkende eller nedsætte salæret.

I adfærdssager (også kaldet disciplinærsager) vurderer nævnet, om advokaten har handlet i strid med god advokatskik. Reglen om god advokatskik findes i retsplejelovens § 126. Hvis nævnet mener, at en advokat har tilsidesat god advokatskik, kan nævnet give advokaten en sanktion. Sanktionen kan være en irettesættelse eller en bøde.

Advokatsamfundet

Rediger
Advokatsamfundet arbejder for både advokater, borgere og samfundet. Advokatsamfundet varetager advokatstandens interesser og arbejder for en central placering af advokater i samfundet. Det fører tilsyn med advokaterne, så klienterne og deres penge behandles ordentligt. Desuden står Samfundet vagt om retssikkerheden, bl.a. ved at deltage aktivt, når nye love bliver til.

Ankenævnet for Forsikring

Rediger

Boligejer.dk

Rediger
Erhvervs- og Byggestyrelsens informations site til boligejere, om så at sige alle relevante oplysninger i forbindelse med køb og salg, og nybýggeri af fast ejendom.

Borger.dk

Rediger

By -og boligministeriet

Rediger

Børsen

Rediger

Civilstyrelsen

Rediger

CPR-kontoret

Rediger

Danmarks officielle hjemmeside

Rediger

Dansk Dataforening

Rediger

Dansk Internet Forum

Rediger

Danske Advokater

Rediger
Danske Advokater er de danske advokatvirksomheders brancheforening. Vi organiserer advokatvirksomheder, der repræsenterer mere end tre fjerdedele af alle de advokater og advokatfuldmægtige, der er beskæftiget i en advokatvirksomhed.

Data Recovery Software

Rediger
Best data recovery software to recover data. Deleted and formatted files and folder recovery, lost partition recovery tool.

Datatilsynet

Rediger

De Europæiske Fællesskabers Domstol

Rediger

Den Europæiske Union

Rediger

Domstole i Danmark

Rediger
Her kan du finde indgangen til alle domstole i Danmark. Endvidere giver hjemmesiden adgang til en lang række af blanketter og links til andre hjemmesider.

Erhvervslejernes Landsorganisation (ELO)

Rediger
Resumé

Erhvervsstyrelsen

Rediger

Europa Parlamentet

Rediger

Europa-Kommissionen

Rediger

Fagbevægelsens Hovedorganisation

Rediger
FH er hovedorganisation for en række fagforbund, der udgør grundstammen i dansk fagbevægelse. Her kan du finde din fagforening, og læse om stort og småt vedrørende det faglige arbejde, finde overenskomster, arbejdsretlige domme m.v.

Finansministeriet

Rediger

Forbrugerrettigheder

Rediger

Forsikringsoplysningen

Rediger
Forsikringsoplysningen er forsikringsselskabernes fælles informationstjeneste. Forsikringsoplysningen har til opgave med telefonservice, artikler og publikationer at formidle budskaber om forsikringsforhold til forsikringstagere og medier. Forsikringsoplysningen behandler de klager, der ikke kan behandles i Ankenævnet for Forsikring. Det gælder klager over erhvervslivets egne forsikringsforhold og det gælder klager, hvor en skadelidt er utilfreds med den afgørelse, som modpartens forsikringsselskab har truffet. Forsikringsoplysningen kan ikke træffe egentlige afgørelser i sager, men kan alene henvende sig til selskabets direktion, hvis de mener, at der er berettiget tvivl om selskabets afgørelse.

Justitsministeriet

Rediger

Klagenævnet for Ejendomsformidling

Rediger
Klagenævnet for Ejendomsformidling kan tage stilling til samtlige omstændigheder i retsforholdet mellem forbrugeren og ejendomsmægleren, herunder spørgsmål om god ejendomsmæglerskik. Klagenævnet for Ejendomsformidling kan således tage stilling til, om ejendomsmægleren skal betale erstatning eller godtgørelse, og om ejendomsmægleren skal reducere eller fortabe sit salær.

Kolonihaveforbundet

Rediger
Her finder du svar på alt hvad der er værd at vide om kolonihaver, ligefra jura til blomster og planter.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Rediger

Ledernes Hovedorganisation

Rediger
Faglig organisation og A-kasse for ledere af enhver art.

Lejernes Landsorganisation i Danmark

Rediger
Lejernes Landsorganisation varetager lejernes interesser i forhold til udlejerne, offentlige myndigheder og politikere. Det sker ved at hjælpe den enkelte lejer og medlem i aktuelle sager. Lejernes Landsorganisation bygger på selvstændige afdelinger, hvorigennem der kan opnås medlemskab og indflydelse på organisationen. I de fleste afdelinger løses opgaverne udelukkende af frivillige, mens enkelte af de større afdelinger har ansatte.

Retsinformation

Rediger
Retsinformation er statens juridiske online informationssystem, som giver Dem adgang til love, bekendtgørelser og cirkulærer m.v., til Folketingets dokumenter og til Folketingets Ombudsmands beretningssager. Alle dokumenterne er indlagt i Retsinforma-tions databaser.

Rådet for Den Europæiske Union

Rediger

SKAT

Rediger

Skatteankestyrelsen

Rediger

Skatteministeriet

Rediger

Socialministeriet

Rediger

Statsforvaltningen

Rediger

Statstidende m.m.

Rediger

Synopsis

Rediger
Synopsis giver dig et hurtigt og enkelt overblik over litteraturen og den nyeste praksis inden for alle juraens mange områder.Ordet "synopsis" er græsk, og kan nogenlunde oversættes med "overblik". Og det er netop overblik, der er selve ideen med Synopsis. Der publiceres hvert år en enorm mængde juridiske bøger, artikler, betænkninger - og ikke mindst domme. Det bliver stadigt vanskeligere at nå at læse det hele - for slet ikke at tale om at finde det læste igen, når man har brug for det. Her er det, at Synopsis kan være en hjælp.

Udlændingeservice

Rediger
På denne side finder du oplysninger om udlændinges muligheder eller mangel på samme, for at opholde sig i Danmark. Reglerne for familiesammenføring, opholdtilladelser, og Statsborgerskab gennemgås på hjemmesiden.

Ugebrevet Mandag Morgen

Rediger

Virk.dk

Rediger
Virk.dk giver dig adgang til erhvervsrelevant information og værktøjer og tilbyder dig omfattende søgefunktioner, samt samler indhold fra erhvervsrettede offentlige websites.

Ægteskab Uden Grænser

Rediger
Forening af mennesker der er gifte, og hvoraf mindst en af ægtefællerne har et andet oprindeligt hjemland. Hjælper og støtter ægtepar og forelskede der har problemer på grund af den fremmedfjendske udlændingepolitik Danmark fører.

Økonomisk Ugebrev

Rediger
 
 

AB advokater ApS er medlem af:

AB advokater ApS

Birkerød Kongevej 98A
3460 Birkerød

Tlf.: +45 45 86 00 01
info@abadvokater.dk

CVR nr.: 28504837