Tlf.: 45 86 00 01
Vi taler Dansk We speak English Wir sprechen Deutsch Biz Türkçe konuşmayı

Links - Brancheorganisationer

For at gøre listen mere overskuelig, kan du vælge kategori i kassen "Kategorier".

Advokatsamfundet

Rediger
Advokatsamfundet arbejder for både advokater, borgere og samfundet. Advokatsamfundet varetager advokatstandens interesser og arbejder for en central placering af advokater i samfundet. Det fører tilsyn med advokaterne, så klienterne og deres penge behandles ordentligt. Desuden står Samfundet vagt om retssikkerheden, bl.a. ved at deltage aktivt, når nye love bliver til.

Fagbevægelsens Hovedorganisation

Rediger
FH er hovedorganisation for en række fagforbund, der udgør grundstammen i dansk fagbevægelse. Her kan du finde din fagforening, og læse om stort og småt vedrørende det faglige arbejde, finde overenskomster, arbejdsretlige domme m.v.

Forsikringsoplysningen

Rediger
Forsikringsoplysningen er forsikringsselskabernes fælles informationstjeneste. Forsikringsoplysningen har til opgave med telefonservice, artikler og publikationer at formidle budskaber om forsikringsforhold til forsikringstagere og medier. Forsikringsoplysningen behandler de klager, der ikke kan behandles i Ankenævnet for Forsikring. Det gælder klager over erhvervslivets egne forsikringsforhold og det gælder klager, hvor en skadelidt er utilfreds med den afgørelse, som modpartens forsikringsselskab har truffet. Forsikringsoplysningen kan ikke træffe egentlige afgørelser i sager, men kan alene henvende sig til selskabets direktion, hvis de mener, at der er berettiget tvivl om selskabets afgørelse.

Klagenævnet for Ejendomsformidling

Rediger
Klagenævnet for Ejendomsformidling kan tage stilling til samtlige omstændigheder i retsforholdet mellem forbrugeren og ejendomsmægleren, herunder spørgsmål om god ejendomsmæglerskik. Klagenævnet for Ejendomsformidling kan således tage stilling til, om ejendomsmægleren skal betale erstatning eller godtgørelse, og om ejendomsmægleren skal reducere eller fortabe sit salær.

Kolonihaveforbundet

Rediger
Her finder du svar på alt hvad der er værd at vide om kolonihaver, ligefra jura til blomster og planter.

Ledernes Hovedorganisation

Rediger
Faglig organisation og A-kasse for ledere af enhver art.

Lejernes Landsorganisation i Danmark

Rediger
Lejernes Landsorganisation varetager lejernes interesser i forhold til udlejerne, offentlige myndigheder og politikere. Det sker ved at hjælpe den enkelte lejer og medlem i aktuelle sager. Lejernes Landsorganisation bygger på selvstændige afdelinger, hvorigennem der kan opnås medlemskab og indflydelse på organisationen. I de fleste afdelinger løses opgaverne udelukkende af frivillige, mens enkelte af de større afdelinger har ansatte.

 
 

AB advokater ApS er medlem af:

AB advokater ApS

Birkerød Kongevej 98A
3460 Birkerød

Tlf.: +45 45 86 00 01
info@abadvokater.dk

CVR nr.: 28504837