Tlf.: 45 86 00 01
Vi taler Dansk We speak English Wir sprechen Deutsch Biz Türkçe konuşmayı

Tvist afgjort imellem Dansk Byggeri og Region Hovedstaden

Klagenævnet for udbud har netop afgjort en tvist imellem Dansk Byggeri og Region Hovedstaden. 

I udkast til udbuds-betingelser havde Region Hovedstaden fastsat en række krav om,

  1. at entreprenøren skulle sikre sig, at ansatte hos entreprenøren selv og hos eventuelle underentreprenører  skulle sikres løn, arbejdstid og andre arbejdsvilkår, " som ikke var er mindre gunstigt end dem, som gælder for arbejde af samme art i henhold til overenskomst indgået mellem arbejdsmarkedets parter i Danmark"at entreprenøren vil være ansvarlig, hvis arbejdet udføres af personer uden gyldig opholds -eller arbejdstilladelse, hvor en sådan er påkrævet.

  2. at entreprenørens ydelser skulle leveres med respekt for nationale og internationale love vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti- korruption. Der henvises bl.a. til FN's menneskerettigheder.

  3. at hovedentreprenøren skulle betale bod, hvis en underentreprenør ikke kunne overholde ovennævnte krav.  

Disse betingelser fandt Dansk Byggeri i strid med med EU's proportionalitets -princip og med princippet om gennemsigtighed i udbuds-direktivets artikel 2.

Klagenævnet gav ikke Dansk Byggeri medhold, idet klagenævnet lagde til grund, at Region Hovedstaden, med krav om arbejds-klausuler med kædeansvar, havde til hensigt at sikre, at alle, der ville være beskæftiget ved det udbudte byggeri, blev aflønnet med danske lønninger og det blev sikret, at alle blev sikret løb- og ansættelsesvilkår fra et bestemt niveau også i tilfælde af, at der var ansatte der ikke var overenskomstdækket.

Klagenævnet lagde videre til grund, at der intet var til hinder for, at en hovedentreprenør sikrer sig selv, ved at videreføre de samme arbejds- klausuler i kontrakterne med underleverandørerne.


 
 

AB advokater ApS er medlem af:

AB advokater ApS

Birkerød Kongevej 98A
3460 Birkerød

Tlf.: +45 45 86 00 01
info@abadvokater.dk

CVR nr.: 28504837