Tlf.: 45 86 00 01
Vi taler Dansk We speak English Wir sprechen Deutsch Biz Türkçe konuşmayı

Forsikringsoplysningen

Forsikringsoplysningen er forsikringsselskabernes fælles informationstjeneste. Forsikringsoplysningen har til opgave med telefonservice, artikler og publikationer at formidle budskaber om forsikringsforhold til forsikringstagere og medier. Forsikringsoplysningen behandler de klager, der ikke kan behandles i Ankenævnet for Forsikring. Det gælder klager over erhvervslivets egne forsikringsforhold og det gælder klager, hvor en skadelidt er utilfreds med den afgørelse, som modpartens forsikringsselskab har truffet. Forsikringsoplysningen kan ikke træffe egentlige afgørelser i sager, men kan alene henvende sig til selskabets direktion, hvis de mener, at der er berettiget tvivl om selskabets afgørelse.
 
 

AB advokater ApS er medlem af:

AB advokater ApS

Birkerød Kongevej 98A
3460 Birkerød

Tlf.: +45 45 86 00 01
info@abadvokater.dk

CVR nr.: 28504837