Tlf.: 45 86 00 01
Vi taler Dansk We speak English Wir sprechen Deutsch Biz Türkçe konuşmayı

Byggesager

Ved entreprise og nybyg er sælger normalt en professionel, der har opført ejendommen med salg for øje. I disse tilfælde kan lov om forbrugerbeskyttelse ikke anvendes, og sælger/entreprenøren har et entreprenøransvar i mindst 5 år efter afleveringen af byggeriet.

Entreprenøransvaret er et ansvar for alle mangler ved byggeriet, medmindre der er tale om en udviklingsskade. Der er altså tale om et meget strengt ansvar. I modsætning til de almindelige regler ved mangel ved fast ejendom har sælger/entreprenøren ved mangler omvendt krav på at udbedre manglen. 

Det er derfor væsentligt, at der reklameres over manglen, så snart den er blevet kendt med påbud til sælger/entreprenøren om inden for en vis nærmere fastsat rimelig frist afhængig af manglens karakter at udbedre forholdet. Gør han ikke det, fortaber han retten til afhjælpning, der derfor kan overgå til udbedring ved 3. mand for entreprenøren/sælgers regning. Også i dette tilfælde må man have bevissikring for øje forinden udbedring sker, jfr. ovenfor, i hvert fald hvis modparten protesterer over, at der foreligger mangler. 

Ved nybyg og entreprise er det væsentlig, at der på afleveringsforretningen sker en nøje gennemgang af ejendommen med henblik på at få tilført så mange som muligt af evt. mangler til afleveringsrapporten. 

Det anbefales, at der allerede i kontrakten er taget højde for mangler med bestemmelser om afhjælpningsfrist og –måde. Det anbefales endvidere at have eget byggetilsyn på under byggeriet, og i hvert fald til at gennemgå ejendommen inden afleveringsforretningen.

Der findes tre overordnede standardaftalesæt eller Arbejdsbetingelser ved forskellige typer af entrepriser. De to ældste er AB92, ABT93 og AB Forbruger. Som Forbruger anbefaler at vi de fleste private, der skal have opført et nyt hus eller lavet andet entreprise, at benytte AB Forbruger der er lavet i et samarbejde mellem forskellige organisationer fra byggebranchen og forbrugerrådet.

AB advokater hjælper gerne med gennemgang af entrepriseaftaler, kontrakt koncipering samt rådgivning i øvrigt i forbindelse med indgåelse af aftale om byggeri.

 
 

AB advokater ApS er medlem af:

AB advokater ApS

Birkerød Kongevej 98A
3460 Birkerød

Tlf.: +45 45 86 00 01
info@abadvokater.dk

CVR nr.: 28504837