Tlf.: 45 86 00 01
Vi taler Dansk We speak English Wir sprechen Deutsch Biz Türkçe konuşmayı

Fogedret

En fogedret er en afdeling af en byret, som på begæring tvangsfuldbyrder allerede fastslåede civile krav. Det drejer sig i de fleste tilfælde om penge, men sagerne kan også handle om udsættelse af et lejemål, udlevering af effekter eller børn. 

Fogedretten nedlægger også såkaldte fogedforbud, der forpligter en fysisk eller juridisk person i at ikke foretage en bestemt handling, der krænker den, der har krævet forbuddet. Forbuddet er midlertidigt og kræver en efterfølgende retssag.

Endelig er det også fogedretten, der afholder tvangsauktioner.

Kontakt os hvis du har brug for assistance i forbindelse med indkaldelse til fogedretten, tvangsfuldbyrdelse, inkasso, nedlæggelse af fogedforbud, tvangsauktion eller anden fogedretligt.

 
 

AB advokater ApS er medlem af:

AB advokater ApS

Birkerød Kongevej 98A
3460 Birkerød

Tlf.: +45 45 86 00 01
info@abadvokater.dk

CVR nr.: 28504837