Tlf.: 45 86 00 01
Vi taler Dansk We speak English Wir sprechen Deutsch Biz Türkçe konuşmayı

Gave og gavebrev

Du har mulighed for at give gaver i levende live til både dine nærmeste og til fremmede. Ved en gave forstås en vederlagsfri overdragelse af et gode, der efter almindelig opfattelse må betragtes som en gavmildhedsakt. I andre situationer kan gaver også gives mod at modtageren samtidig giver afkald på noget andet, til eksempel et helt eller delvis arveafkald.

Udgangspunkt for gaver er at der skal betales gaveafgift. Du skal som giver og modtager af en gave, sørge for at anmelde gaven til det skattecenter hvor gavegiveren har bopæl. Værdien af gaven fastsættes til enten det beløb eller den handelsværdi som gaven havde på tidspunktet for modtagelsen af gaven, og den afgift som skattecentret beregner skal herefter indbetales af gavemodtageren. Gavegiver hæfter dog solidarisk og en eventuel gaveafgift som gavegiver betaler er afgiftsfri for gavemodtageren.

Forældre og børn kan give hinanden afgiftsfrie gaver. I 2015 er det maksimale afgiftsfrie beløb der kan gives mellem forældre og børn/stedbørn og deres børn, samt fra forældre til afdødt barn/stedbarns ægtefælle inden der skal betales gaveafgift 60.700,00 kr., også kaldet bundfradrag. Forældre har også mulighed for at give et barn eller stedbarns ægtefælle en afgiftsfri gave, i 2015 et beløb på 21.200,00 kr. Gaveafgift ved beløb herudover mellem denne personkreds betales med 15 %.

Gaveafgift beregnes i øvrigt uden bundfradrag, udenfor de nævnte personkredse med 36,25 %.

Er du i tvivl om afgiftsforholdene kan du gå ind på www.skat.dk under borger og gaver, eller kontakte os, med henblik på udarbejdelse af gavebrev og beregning af eventuel afgift. Du kan finde et færdigt gavebrev, hvor du bare skal udfylde de tomme felter på www.domstol.dk 

 
 

AB advokater ApS er medlem af:

AB advokater ApS

Birkerød Kongevej 98A
3460 Birkerød

Tlf.: +45 45 86 00 01
info@abadvokater.dk

CVR nr.: 28504837