Tlf.: 45 86 00 01
Vi taler Dansk We speak English Wir sprechen Deutsch Biz Türkçe konuşmayı

Lejeret

Tvister mellem lejere og udlejere

Den lovgivning, der regulerer forholdet mellem lejer og udlejer, er delvis præget af mange ufravigelige regler og af mange mere eller mindre gennemtænkte lovændringer. 
Resultatet er blevet et lovkompleks, som er umuligt at gennemskue for de fleste, og som rummer utrolig mange muligheder for at begå fejl med betydelig økonomisk konsekvens.
 
Sagkyndig bistand er derfor i de fleste tilfælde af afgørende betydning for at undgå fejl, der kan koste udlejer mange penge.


Ligger du i strid med din udlejer?

Vi rådgiver dig om dine rettigheder som lejer og repræsenterer dig i dialogen eller under uoverensstemmelserne med udlejer. Det gælder uanset, om lejemålet anvendes som bolig eller til erhvervsmæssige forhold.

Der kan være mange grunde til, at man som lejer kan have behov for juridisk bistand vedr. et lejeforhold. Ofte vil striden gå på et af følgende forhold:

  • Lejens størrelse
  • Udlejers ret til at kræve lejen henholdsvis øget eller reduceret
  • Ret til at foretage ændringer i det lejede
  • Ret til fremleje eller afstå lejemålet
  • Art og omfang af ydelser, der skal betales til udlejer ud over lejen
  • Drift- og varmeregnskab
  • Udlejers ret til at opsige lejeforholdet
  • Udlejers ret til at ophæve lejeforholdet
  • Omfang og størrelse af udlejers krav i anledning af fraflytning af lejemålet
  • Udlejers uberettigede tilbageholdelse af depositum

Kan en tvist med udlejer ikke løses i mindelighed, skal den enten indbringes for huslejenævnet eller for boligretten. AB advokater kan hjælpe dig igennem hele tvisten.

 
 

AB advokater ApS er medlem af:

AB advokater ApS

Birkerød Kongevej 98A
3460 Birkerød

Tlf.: +45 45 86 00 01
info@abadvokater.dk

CVR nr.: 28504837